Project Genemuiden

Van maart 2018 tot januari 2019 zijn wij, als Hope4Kids gastgezinnen in Genemuiden, gekozen als 2e/3e wereldprojecten Zwartewaterland.

We spannen ons in om bij te dragen aan de ontwikkeling van een leer-/ontwikkelingsproject in Dacia. Het echtpaar Baba biedt daar professionele hulp en begeleiding aan kinderen met sociale problemen. Het realiseren van een speelterrein en een moestuin, waarvan alle kinderen van het dorp gebruik kunnen maken, is een van de doelstellingen.

Daarnaast starten we ook een project voor Timulazu. Dit is een christelijke organisatie die kansarme jonge volwassenen in Roemenië een betere toekomst wil bieden. Timulazu heeft in Roemenië een verbouwde staatsboerderij met camping en kinderboerderij, waar de jongeren een intensief woon- en werktrainingsprogramma volgen.

U kunt ons ook volgen via Facebook: https://www.facebook.com/hope4kidsprojectgenemuiden/.